Wyniki wyszukiwania dla "celeryd"

1 odpowiedź

Najlepszy sposób na mapowanie wygenerowanej listy do zadania w selera

Szukam porady, jak najlepiej zmapować listę wygenerowaną z zadania do innego zadania w selera.Powiedzmy, że mam zadanie zwane

1 odpowiedź

Czy liczba procesów selerowych zależy od ustawienia --concurrency?

4 odpowiedź

Zrozumienie wstępnego pobierania zadań z selera

2 odpowiedź

W jaki sposób pracownik selera zużywający z wielu kolejek decyduje, które konsumować od pierwszego?

Używam Celery do wykonywania asynchronicznych zadań w tle, z Redisem jako zapleczem. Interesuje mnie zachowanie pracownika selera w następującej sytuacji:Uży...

2 odpowiedź

Niepowodzenie węzła selera na pidbox już używanym przy restarcie

Mam selera działającego z brokerem rabbitmq. Dzisiaj mam awarię węzła selera - nie wykonuje zadań i nie odpowiada