Wyniki wyszukiwania dla "java-canvas"

3 odpowiedź

Linia przecina prostokąt - jak znaleźć punkty krzyżowe?

Rysuję prostokąt na płótnie i linię od środka prostokąta do jakiegoś losowego punktu w przestrzeni współrzędnych.Teraz chcę skrócić linię o długość, która je...