Wyniki wyszukiwania dla "interrupted-exception"

2 odpowiedź

Metoda Future.cancel () nie działa

2 odpowiedź

Po co ustawić bit przerwań w Callable

3 odpowiedź

Przerwany wyjątek vs jest przerwany w pętli chwilowej

Załóżmy, że mam następujący kod:

5 odpowiedzi

W jakich warunkach BlockingQueue.take rzuci przerwany wyjątek?