Wyniki wyszukiwania dla "dummy-variable"

6 odpowiedzi

Podziel kolumnę łańcuchową na kilka zmiennych obojętnych

Jako stosunkowo niedoświadczony użytkownik pakietu data.table w R, próbowałem przetworzyć jedną kolumnę tekstową na dużą liczbę kolumn wskaźnikowych (zmienny...

3 odpowiedź

Tworzenie zmiennych kategorycznych z wzajemnie wykluczających się zmiennych fikcyjnych

Moje pytanie dotyczy opracowania wcześniej odpowiedzi na pytanie dotyczącełączenie wielu zmiennych fikcyjnych w jedną zmienną kategoryczną.W zadanym wcześnie...