Kod EF5 Najpierw - zmiana typu kolumny z migracjami

Jestem nowicjuszem w Kodeksie EF5 Najpierw pracuję nad proof-of-concept przed rozpoczęciem projektu w pracy.

Początkowo stworzyłem model, który wyglądał podobnie

public class Person {
 public int Id { get; set; }
 public string FirstName { get; set;}
 public string Surname {get;set;}
 public string Location {get;set;}
}

Dodałem kilka rekordów za pomocą małej aplikacji MVC, którą utknąłem na szczycie.

Teraz chcę zmienić kolumnę Lokalizacja na wyliczenie, na przykład:

public class Person {
 public int Id { get; set; }
 public string FirstName { get; set;}
 public string Surname {get;set;}
 public Locations Location {get;set;}
}

public enum Locations {
 London = 1,
 Edinburgh = 2,
 Cardiff = 3
}

Po dodaniu nowej migracji otrzymuję:

AlterColumn("dbo.People", "Location", c => c.Int(nullable: false));

ale po uruchomieniu update-database pojawia się błąd

Conversion failed when converting the nvarchar value 'London' to data type int.

Czy w migracji istnieje sposób na obcięcie tabeli przed uruchomieniem instrukcji alter?

Wiem, że mogę otworzyć bazę danych i ręcznie to zrobić, ale czy jest mądrzejszy sposób?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion