Wyniki wyszukiwania dla "documentation"

4 odpowiedź

Jak czytać dokumentację API dla newbs? [Zamknięte]

4 odpowiedź

Zasób dokumentacji dla programistów VBA pakietu Office [zamknięty]

Gdzie znajdę pomocną dokumentację do programowania VBA? coś takiego jak SitePoint do rozwoju HTML. MSDN po prostu spisuje i opisuje działanie oraz właściwośc...

30 odpowiedzi

What is self-documenting code and can it replace well documented code? [Zamknięte]

21 odpowiedzi

Czy powinienem udokumentować moje prywatne metody? [Zamknięte]

4 odpowiedź

Jakie są podstawowe elementy do uwzględnienia w dokumentacji wsparcia? [Zamknięte]

Stworzyłemaplikacja, która wymaga „przekazania” do grupy wsparcia w następnym miesiącu.Aplikacja jestdość małe (2 miesiące rozwoju) i składa się z dwóch apli...

5 odpowiedzi

Jak udokumentować kod bazy danych, aby zobaczyć zależności między obiektami bazy danych? [Zamknięte]

2 odpowiedź

Dokumentacja R z Roxygen? [Zamknięte]

2 odpowiedź

Gdzie są opisane metody zdefiniowane przez CLR, takie jak [delegate] .BeginInvoke? [Zamknięte]

5 odpowiedzi

Dziedzicz dokumentację w dziedziczeniu klasy Pythona [zamknięte]

2 odpowiedź

Stwórz jeden plik PDF z dokumentacji Pythona