Wyniki wyszukiwania dla "constraints"

2 odpowiedź

Sprężyny w układzie automatycznym: Rozłóż widoki równomiernie, z ograniczeniami, w Xcode 5

Rozumiem starą metodę Struts and Springs wyrównywania, zmiany rozmiaru i dystrybucji widoków w programie Interface Builder. Wydaje mi się jednak, że nie wiem...

2 odpowiedź

Jaka jest różnica między NSLayoutAttributeBaseline a NSLayoutAttributeBottom?

3 odpowiedź

Dlaczego mogę utworzyć tabelę z kluczem PRIMARY KEY na kolumnie z zerową wartością?

Poniższy kod tworzy tabelę bez zgłaszania błędów:

4 odpowiedź

Prolog Constraint Processing: Packing Squares

Próbuję rozwiązać problem przetwarzania ograniczeń w prologu.Muszę spakować 4 kwadraty o wymiarach 5x5,4x4,3x3 i 2x2 w siatce 10x10. Nie mogą się nakładać.Mo...

1 odpowiedź

ustawianie unikalnego ograniczenia na odnośnych kolumnach w oracle 10g xe

2 odpowiedź

NOT NULL ograniczenie dla zestawu kolumn

Mam tabelę w Postgres, która obecnie ma

2 odpowiedź

Jak edytować ograniczenie w kodzie

4 odpowiedź

Jak ograniczyć pole tekstowe

5 odpowiedzi

Jak obcinać wszystkie tabele użytkowników?

3 odpowiedź

Dostęp programowy do ograniczenia automatycznego układu

Mam widok, który ma wiele subviewów, będę odnosił się do tych widoków jako superview, subview A, subview B, subview C, itp.Muszę więc uzyskać dostęp do ogran...