Wyniki wyszukiwania dla "context-free-grammar"

2 odpowiedź

Markovizacja pozioma

1 odpowiedź

Używanie regexu C ++ 11 do przechwytywania zawartości pliku gramatyki bezkontekstowej

1 odpowiedź

Jak działa algorytm CYK?

Muszę sprawdzić, czy ciąg można wyprowadzić z danego kontekstu wolnego, który jest w normalnej postaci Chomsky'ego. Używam C ++.Jest bardzo miłopseudo ko...

2 odpowiedź

Przykłady języka bez kontekstu w języku C?

2 odpowiedź

Połącz dowolne dyktowanie i semantyczne w gramatyce srgs

Próbuję połączyć zarówno wynik żądania semantycznego, jak i żądania dyktowania w wartości semantycznej dokumentu SRGS. Na przykład powiedziałbym „Szukaj ziem...

2 odpowiedź

Eliminacja lewej rekurencji

Mam tę gramatykę

3 odpowiedź

Wskazówki dotyczące tworzenia „Gramatyki bez kontekstu”

19 odpowiedzi

Is C++ context-free or context-sensitive?

1 odpowiedź

Jeśli wiemy, że CFG generuje tylko zwykły język, czy możemy uzyskać odpowiednie wyrażenie regularne?

4 odpowiedź

NLTK Context Free Grammar Genaration

Pracuję nad parserem innym niż angielski ze znakami Unicode. W tym celu zdecydowałem się użyć NLTK.Wymaga to jednak zdefiniowanej gramatyki bezkontekstowej, ...