Wyniki wyszukiwania dla "conditional-operator"

1 odpowiedź

Używanie operatora warunkowego w wartości h: inputText i h: commandButton actionListener

Chcę załadować dwa panele różnicowe w pliku .xhtml.

2 odpowiedź

Warunkowe różnice operatorów między C i C ++

Czytałem gdzieś, że?: operator w C jest nieco inny w C ++, że istnieje jakiś kod źródłowy, który działa inaczej w obu językach. Niestety, nigdzie nie mogę znaleźć tekstu. Czy ktoś wie, czym jest ta różnica?

4 odpowiedź

Bash jeśli [false]; zwraca true

Nauczyłem się bash w tym tygodniu i wpadłem w kłopoty.

7 odpowiedzi

Co to jest znak zapytania „?” I dwukropek „:” Operator używany? [duplikować

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Jak nazywa się operator Java?: I co on robi? [/questions/798545/what-is-the-java-operator-called-and-what-does-it-do] 15 odpowiedziDwa pytania dotyczące używania znaku zapytania „?” i dwukropek „:” operator w ...

3 odpowiedź

Dlaczego ten kod jest nieprawidłowy w języku C #?

11 odpowiedzi

Dlaczego Java nie ma wersji przypisań złożonych operatorów warunkowych i warunkowych? (&& =, || =)

Tak więc dla operatorów binarnych na booleanach Java ma

2 odpowiedź

Niewłaściwy typ w warunkowym przypisaniu Java

W poniższym kodzie mam dwie identyczne operacje przypisania warunkowego, jedna zwraca obiekt typu Double, a druga zwraca ciąg „Integer”.

5 odpowiedzi

Jedno-liniowe rozumienie listy: warianty if-else

Chodzi bardziej o składnię rozumienia listy Pythona. Mam zrozumienie listy, która tworzy listę liczb nieparzystych w danym zakresie:

7 odpowiedzi

Pominięcie drugiego wyrażenia podczas używania skrótu if-else

4 odpowiedź

Błąd zagnieżdżonego operatora PHP?

return true ? 'a' : false ? 'b' : &ap...