Wyniki wyszukiwania dla "compound-assignment"

7 odpowiedzi

Pierwszeństwo operatora z operatorem JavaScript Ternary

Wydaje mi się, że nie opieram głowy na pierwszej części tego kodu (+ =) w połączeniu z operatorem trójskładnikowym.

3 odpowiedź

Operatory Lua, dlaczego nie ma + =, - = i tak dalej?

Jest to pytanie, na które przez pewien czas byłem lekko zirytowany i nigdy nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na to pytanie.Pomyślałem jednak, że przynajmni...

4 odpowiedź

Czy w wyrażeniu a ^ = b ^ = a ^ = b są punkty sekwencji, czy jest to niezdefiniowane?

Rzekomo „sprytny” (ale w rzeczywistości nieefektywny) sposób zamiany dwóch zmiennych całkowitych zamiast tymczasowego przechowywania często obejmuje tę linię:

11 odpowiedzi

Dlaczego Java nie ma wersji przypisań złożonych operatorów warunkowych i warunkowych? (&& =, || =)

Tak więc dla operatorów binarnych na booleanach Java ma