Wyniki wyszukiwania dla "pytz"

7 odpowiedzi

Czy istnieje lista stref czasowych Pytz?

Chciałbym wiedzieć, jakie są wszystkie możliwe wartości argumentu strefy czasowej w pytzonie biblioteki Pythona. Jak to zrobić?

7 odpowiedzi

jak uzyskać obiekt tz_info odpowiadający bieżącej strefie czasowej?

Czy istnieje funkcja międzyplatformowa

1 odpowiedź

Jak przechowywać naiwną datę i godzinę w Django 1.4

2 odpowiedź

ImportError, używając pytz w silniku aplikacji Google

Próbuję użyć pytz w mojej aplikacji internetowej, aby zastosować strefę czasową do obiektu datetime. Najpierw próbowałem importować pytz w ten sposób

1 odpowiedź

Czy konkretna strefa czasowa używa teraz DST?

4 odpowiedź

Czas letni w Pythonie

Piszę program, który dużo zajmuje się strefami czasowymi i ich przekraczaniem. Dwie rzeczy, z którymi mam do czynienia w większości, to tworzenie obiektu dat...

2 odpowiedź

pytz: Dlaczego normalizacja jest potrzebna podczas konwersji między strefami czasowymi?

Czytam nie tak kompletnedokumentacja pytz i utknąłem na zrozumieniu jednej części.Konwersja między strefami czasowymi również wymaga szczególnej uwagi. To ró...

4 odpowiedź

Django Tutorial - ImproperlyConfigured wyjątek (pytz nie jest zainstalowany)

Obecnie pracuję nad oficjalnym samouczkiem Django używając wersji 1.6.1 i wersji 2.7.5 Pythona na OSX. Pracuję nad częścią 2, która jest interfejsem administ...

2 odpowiedź

Jak dodać strefę czasową do naiwnej instancji datetime w pythonie [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Jak rozpoznać nieświadomą strefę czasową datetime w pythonie 9 odpowiedziMam

6 odpowiedzi

Jak uzyskać ustawienie strefy czasowej systemu i przekazać ją do pytz.timezone?