Wyniki wyszukiwania dla "window-object"

3 odpowiedź

Używanie zmiennej „nazwa” nie działa z obiektem JS

Zachowanie można zobaczyć w tym małym fragmencie kodu (wykonaj go jako skrypt globalny):