Wyniki wyszukiwania dla "code-first-migrations"

4 odpowiedź

Wykonywanie IDENTITY_INSERT przy użyciu EFF Code First Migrations

Mam POCO, które próbuję utworzyć za pomocą Code First Migrations, a następnie danych początkowych. Problem polega na tym, że podczas wstawiania chcę wstawić ...

3 odpowiedź

Definiowanie relacji wielu do wielu w ramach pierwszej jednostki kodu

Mam 3 klasy w moim modelu, jak widać poniżej.

7 odpowiedzi

Niestandardowy ciąg połączenia i pierwsze migracje kodu EntityFramework

1 odpowiedź

Entity Framework Code-First Migrations - Nie można upuścić ograniczenia, ponieważ nie istnieje (konwencja nazewnictwa od 4.3 do 5.0)

Wcześniej korzystałem z EF 4.3 i po uaktualnieniu do wersji 5.0 dowiaduję się, że indeksy, ograniczenia FK i ograniczenia PK wszystkie mają swoje konwencje n...

2 odpowiedź

Wiele DbContexts w jednym DB z Code First Migrations

2 odpowiedź

Migracja nie zmienia mojego stołu

Właśnie włączyłem migracje w moim projekcie i dodałem kilka pól

1 odpowiedź

Kod najpierw tworzy tabele

Śledziłemto samouczek, a ja próbowałem dodać kilka nowych kolumn w tabeli userprofile. Próbowałem stworzyć nowy stół.

1 odpowiedź

Programowa transformacja danych w Kodzie EF5 Pierwsza migracja

Czy możliwe jest przeprowadzenie dowolnego rodzaju transformacji danych programowych w Entity Framework 5 Kod Pierwsze migracje?Tam jestSql() metoda wykonywa...

1 odpowiedź

SQL Server CE Code Problemy z pierwszą migracją

Mam kilka problemów z włączeniem (kodem) migracji dla mojej bazy danych SQL Server Compact 4.0 dla mojej aplikacji .NET.

2 odpowiedź

Entity Framework - Jak uzyskać względną ścieżkę pliku w metodzie seed

Dlaczego plikPath jest pusty? Wszelkie pomysły dotyczące sposobu uzyskania względnego pliku filePath?