Wyniki wyszukiwania dla "indicator"

3 odpowiedź

Jak utworzyć pojedynczą zmienną obojętną z warunkami w wielu kolumnach?

Próbuję efektywnie utworzyć binarne zmienne obojętne (1/0) w moim zbiorze danych na podstawie tego, czy jedna lub więcej z 7 zmiennych (kol9-15) w zbiorze da...

11 odpowiedzi

Jaki jest najlepszy sposób zmiany widoku akcesoriów wskaźnika koloru / widoku ujawnienia w komórce widoku tabeli w systemie iOS?

Muszę zmienić kolor