Wyniki wyszukiwania dla "azure-servicebus-queues"

6 odpowiedzi

Określanie liczby wiadomości w kolejce magistrali usług Azure

Wiem, że istnieje sposób na określenie liczby wiadomości (lub przybliżonej liczby) w kolejce Azure (konto sklepu); istnieje jednak sposób na zapytanie o licz...

3 odpowiedź

Metoda asynchroniczna dla QueueClient.Receive ()?