Wyniki wyszukiwania dla "windows-phone"

1 odpowiedź

Jak utworzyć płytki, takie jak interfejs użytkownika w aplikacji WP8?

2 odpowiedź

Jak sprawdzić zawartość pola wyboru w aplikacji Windows Phone?

3 odpowiedź

uzyskać programowy pędzel akcentujący c #

Mam pole tekstowe w xaml

1 odpowiedź

Jak uzyskać głęboki link do mojej aplikacji z Windows Phone Marketplace przy użyciu kodu .NET?

4 odpowiedź

Jak zmienić rozdzielczość kamery podczas nagrywania wideo w WP8

Używam próbki nagrania wideo dostarczonej przez microsofttutaj. Chcę zmienić rozdzielczość nagrywanego wideo w mojej aplikacji. Obecnie domyślnie nagrywa w n...

1 odpowiedź

Jak używać ScrollViewer.ScrollToVerticalOffset?

Mam nadzieję, że to nie jest duplikat, ale nie mogę znaleźć żadnej dokumentacji ani przykładów, jak to zrobićposługiwać się

7 odpowiedzi

Jak sprawdzić, czy DateTime.Now jest pomiędzy dwoma podanymi DateTimes tylko dla części czasu?

2 odpowiedź

Jak zmienić lokalizację w C # na Windows Phone?

Mam pliki zasobów z 2 językami, a moja aplikacja już odczytuje wartości jednego z nich. Chciałbym móc zmienić język mojej aplikacji (użyj innego pliku zasobó...

1 odpowiedź

Tworzenie instancji klas ViewModels i Service

3 odpowiedź

Pliki cookie zestawu Windows Phone WebBrowser

Korzystam z HttpWebRequest dla usług REST, które używa podstawowego uwierzytelnienia, które opiera się na pliku cookie JSESSIONID. Muszę przekazać ten plik c...