Wyniki wyszukiwania dla "sencha-touch"

0 odpowiedzi

FB.getLoginStatus nagle przestał działać w przeglądarce Android

2 odpowiedź

Jak korzystać z pliku typu wejściowego na mapie?

3 odpowiedź

Które ramy najlepiej opracować aplikację mobilną przy użyciu połączenia z bazą danych?

1 odpowiedź

Przewijanie listy Sencha za pomocą klawiatury

3 odpowiedź

Jak buforować instancję podskładników w komponentach

Wiele przykładów Sencha Touch, które znalazłem w Internecie, nie skupia się na właściwej enkapsulacji widoku. Kontroler kontroluje zdarzenia każdego przycisk...

2 odpowiedź

Powiadomienia push w systemie Android i Phonegap

Szukam powiadomień push w aplikacjach Android. Sprawdziłem "Pushwoosh": w

2 odpowiedź

zainstaluj sencha-touch 2.1 na mac

Muszę zainstalować sencha touch 2.1 na moim komputerze Mac, ale nie mogę ...przestrzegam tego przewodnika

2 odpowiedź

BŁĄD: Podczas wykonywania gem… (Zlib :: GzipFile :: Błąd) nie w formacie gzip

3 odpowiedź

Wykryj zdarzenie ponownego ustawiania aplikacji

Muszę wiedzieć za każdym razem, gdy użytkownik zaczyna korzystać z aplikacji.Przypadek 1 (OK): aplikacja nie jest uruchomiona.Użytkownik uruchamia aplikację ...

3 odpowiedź

Różnica w rodzimym opakowaniu pomiędzy Sencha touch2 i PhoneGap