Wyniki wyszukiwania dla "sencha-touch"

1 odpowiedź

Sencha Touch - przewiń do ostatniej karty TabBar

7 odpowiedzi

Wygeneruj aplikację dotykową

2 odpowiedź

Nie można pobrać jSon dataStore do wykresu ExtJS (Sencha Touch): wyświetla błąd „nie można odczytać właściwości„ długość ”undefined”

EDYCJA Używam próbki wykresów dotykowych Sencha dla wykresów kolumnowych. Kod jest taki jak poniżej

2 odpowiedź

zainstaluj sencha-touch 2.1 na mac

Muszę zainstalować sencha touch 2.1 na moim komputerze Mac, ale nie mogę ...przestrzegam tego przewodnika

2 odpowiedź

BŁĄD: Podczas wykonywania gem… (Zlib :: GzipFile :: Błąd) nie w formacie gzip

2 odpowiedź

Wstawić dane w tabeli bazy danych połączeń telefonicznych?

W mojej aplikacji chcę wstawić wartość do tabeli. stworzyłem bazę danych wonDeviceReady () metoda windex.html plik.

2 odpowiedź

Jak korzystać z pliku typu wejściowego na mapie?

2 odpowiedź

Powiadomienia push w systemie Android i Phonegap

Szukam powiadomień push w aplikacjach Android. Sprawdziłem "Pushwoosh": w

5 odpowiedzi

Korzystasz z mobilnego środowiska internetowego?

2 odpowiedź

uzyskanie wartości indeksu 0 z widoku danych dowolnej pozycji listy z sencha touch