Wyniki wyszukiwania dla "sencha-touch"

0 odpowiedzi

FB.getLoginStatus nagle przestał działać w przeglądarce Android

2 odpowiedź

BŁĄD: Podczas wykonywania gem… (Zlib :: GzipFile :: Błąd) nie w formacie gzip

3 odpowiedź

OPCJE 405 (Metoda niedozwolona) bez względu na to, czy serwer wysyła Kontrolę dostępu-Zezwalaj-Metody: OPCJE, GET, HEAD, POST

Próbuję wykonać żądanie między domenami, a mój serwer jest skonfigurowany do wysyłania następujących nagłówków:

3 odpowiedź

Wykryj zdarzenie ponownego ustawiania aplikacji

Muszę wiedzieć za każdym razem, gdy użytkownik zaczyna korzystać z aplikacji.Przypadek 1 (OK): aplikacja nie jest uruchomiona.Użytkownik uruchamia aplikację ...

2 odpowiedź

Powiadomienia push w systemie Android i Phonegap

Szukam powiadomień push w aplikacjach Android. Sprawdziłem "Pushwoosh": w

3 odpowiedź

Różnica w rodzimym opakowaniu pomiędzy Sencha touch2 i PhoneGap

3 odpowiedź

Jak wywoływać funkcje w XTemplate (itemTpl)

2 odpowiedź

Jak korzystać z pliku typu wejściowego na mapie?

3 odpowiedź

Które ramy najlepiej opracować aplikację mobilną przy użyciu połączenia z bazą danych?

1 odpowiedź

Sencha Touch 2: dotknięcie Ext.Msg.show bez przycisków