Wyniki wyszukiwania dla "django-1.3"

4 odpowiedź

Django agreguje zapytania z wyrażeniami

3 odpowiedź

Zapisanie zdekodowanego tymczasowego obrazu do Django Imagefield

Próbuję zapisać obrazy, które zostały przekazane do mnie jako tekst zakodowany w Base64 do pola Django.Ale wydaje się, że nie zapisuje się poprawnie. Baza da...