Wyniki wyszukiwania dla "inversion-of-control"

1 odpowiedź

Zrozumienie kontenerów IoC i zastrzyków zależności

Szybkie przewijanie do przodu:Piszę to z zamiarem lepszego zrozumienia wtrysku zależności i kontenerów IoC, ale także po to, aby potem poprawić błędy w nim i...

4 odpowiedź

Wstrzykiwanie zależności do klas modelu domeny za pomocą Nhibernate (ASP.NET MVC + IOC)

Buduję aplikację ASP.NET MVC, która wykorzystuje podejście DDD (Domain Driven Design) z dostępem do bazy danych obsługiwanym przez NHibernate. Mam klasę mode...

7 odpowiedzi

Wiosna 3.2 Typy ogólne Autowire

Tak więc mam wiosnę 3.2 kilka typów generycznych i idealnie moja architektura wyglądałaby mniej więcej tak.

2 odpowiedź

2 fasole o tej samej nazwie, ale w różnych pakietach; jak je autowireować?

3 odpowiedź

Leniwa zależność wtrysku

Mam projekt, w którym Ninject jest używany jako kontener IoC. Obawiam się, że wiele klas ma takich konstruktorów:

5 odpowiedzi

Czy istnieje wzorzec do inicjowania obiektów utworzonych za pomocą kontenera DI

1 odpowiedź

Nie można uzyskać Ninject.Extensions.Conventions to work

Próbowałem uzyskać Ninject.Extensions.Conventions for (Ninject 3+) działający bez powodzenia. Sprowadziłem to do znalezionej przykładowej aplikacji konsoli, ...

3 odpowiedź

Czy istnieje dobry / właściwy sposób rozwiązania problemu pętli wtrysku zależności w samouczku menedżera kontaktów ASP.NET MVC?

Jeśli nie wiesz, o czym mówię, albo przejdźsamouczek i spróbuj dodać zastrzyk zależności samodzielnie lub spróbuj szczęścia z moim wyjaśnieniem problemu.Uwag...

1 odpowiedź

Czy można powiązać różne interfejsy z tą samą instancją klasy implementującej wszystkie z nich?

Mam następującą (uproszczoną) sytuację: mam dwa interfejsy

2 odpowiedź

ASP.NET MVC - udostępnianie stanu sesji między kontrolerami