Wyniki wyszukiwania dla "stdasync"

1 odpowiedź

Które implementacje std :: async używają pul wątków?

Jedna z zalet używania

5 odpowiedzi

Dlaczego powinienem używać std :: async?

5 odpowiedzi

c ++ 11 std :: async nie działa w mingw

Uruchamianie tego kodu od Herb Sutteraprezentacja. Działa to dobrze w Linuksie pod gcc 4.6.3. Myślę, że future.h nie jest obsługiwany w mingw, ale błąd jest ...

3 odpowiedź

Jaka jest różnica między maskowanym_zadaniem a asynchronicznym

Podczas pracy z gwintowanym modelem C ++ 11 zauważyłem to

2 odpowiedź

c ++ 11 async kontynuacji lub próby semantyki .then ()

Poniższy kod jest oparty naHerb Sutter pomysły implementacji kontynuacji typu .then ().