Która wartość powinna zostać użyta dla SP dla procesu uruchamiania?

Sekwencja ładowania początkowego w BIOS-ie załaduje pierwszy prawidłowy MBR, który znajdzie w pamięci fizycznej komputera pod adresem 0x7C00.

Która wartość powinna zostać użyta dla SP dla procesu uruchamiania?

org 7c00h      ; set location counter.
mov ax, XXX    ; What is XXX?
mov sp, ax
; Now PUSH an POP are safe

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion