Wyniki wyszukiwania dla "bootloader"

1 odpowiedź

Dlaczego 55 AA jest używane jako sygnatura rozruchowa na komputerach IBM? [Zamknięte]

4 odpowiedź

Odczytaj sektor z dysku twardego z int 13h

3 odpowiedź

Jak zmniejszyć przestrzeń kodu dla szesnastkowej konwersji znaków ASCII przy użyciu przestrzeni kodu _small_?

2 odpowiedź

Która wartość powinna zostać użyta dla SP dla procesu uruchamiania?

Sekwencja ładowania początkowego w BIOS-ie załaduje pierwszy prawidłowy MBR, który znajdzie w pamięci fizycznej komputera pod adresem 0x7C00.Która wartość po...

3 odpowiedź

Jak załadować program ładujący drugiego stopnia z pierwszego etapu?

2 odpowiedź

Jak mogę umieścić skompilowany sektor startowy na pamięci USB lub dysku?

Właściwie interesuje mnie, jak działa system operacyjny, od POST przez proces rozruchu po jądro, GUI itp.Muszę zacząć od początku: sektor rozruchowyWiększość...

2 odpowiedź

Drukowanie ciągu bez systemu operacyjnego

2 odpowiedź

Bootloader ARM: Interrupt Vector Table Understanding

1 odpowiedź

Jak przeskakiwać między programami w Stellaris

Pracuję nad programem ładującym dla układu Stellaris LM3S1607. Używam kompilatora Keil MicroVision4 C. Pomysł polega na stworzeniu 2 niezależnych firmware, k...