Wyniki wyszukiwania dla "bison"

2 odpowiedź

Yacc / Bison, minimalizuj ilość, grupując ops matematyki

2 odpowiedź

Jak zbudować tablicę z Bison / Yacc i regułą rekurencyjną

Z Bisonem odkryłem, jak uzyskać wszystko w jeden długi ciąg w następujący sposób:

1 odpowiedź

parse bibtex z flex + bison: ponownie

Od kilku tygodni próbuję napisać parser dla bibtex (http://www.bibtex.org/Format/) plik używając flex i bison.

1 odpowiedź

Simple Flex / Bison C ++

1 odpowiedź

Zmniejsz żubra do symbolu startowego tylko wtedy, gdy znaleziono EOF

Używam Bison z Flex. W moim pliku wejściowym Yacc mam następującą regułę:

4 odpowiedź

żubr koniec pliku

Jeśli zapomnę umieścić pustą linię na końcu któregokolwiek z moich plików, mój program otrzyma błąd składniowy. Problem polega na tym, że moja gramatyka ocze...

3 odpowiedź

Jak używać yylval z łańcuchami w yacc

Chcę przekazać rzeczywisty ciąg tokena. Jeśli mam token o nazwie ID, to chcę, aby mój plik yacc rzeczywiście wiedział, jaki identyfikator jest wywoływany. Ja...

4 odpowiedź

Dlaczego otrzymuję ten błąd: „definicja danych nie ma typu ani klasy pamięci”?

3 odpowiedź

Kompilowanie i uruchamianie translatora języka programowania Szekspira spl2c w systemie Mac OS X 10.6 powoduje ostrzeżenia / błędy

5 odpowiedzi

Zalety Antlr (w przeciwieństwie do lex / yacc / bison) [zamknięte]