Yacc / Bison, minimalizuj ilość, grupując ops matematyki

Patrzę tutaj na źródło calchttp://epaperpress.com/lexandyacc/

Widzę te linie w calc.y

| expr '+' expr     { $ = opr('+', 2, $1, $3); }
| expr '-' expr     { $ = opr('-', 2, $1, $3); }
| expr '*' expr     { $ = opr('*', 2, $1, $3); }
| expr '/' expr     { $ = opr('/', 2, $1, $3); }
| expr '<' expr     { $ = opr('<', 2, $1, $3); }
| expr '>' expr     { $ = opr('>', 2, $1, $3); }

Czy istnieje sposób, aby je pogrupować? więc zamiast tego mogę napisać coś takiego jak poniżej?

| expr mathOp expr     { $ = opr(mathOp, 2, $1, $3); }
| expr cmpOp expr     { $ = opr(cmpOp, 2, $1, $3); }

UWAGA: Używam żubra.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion