Wyniki wyszukiwania dla "android-intent"

2 odpowiedź

Intencje Youtube zaczynają się w przeglądarce Android

Po zapoznaniu się z samouczkiem na temat korzystania z gdata youtube. Wypełnianie listy z filmami z youtube i onclick. Kod źródłowy jest dostępny na tej stro...

7 odpowiedzi

Zadzwoń w trybie Android

Jak mogę to zrobić

3 odpowiedź

dane w onActivityResult mają wartość NULL

1 odpowiedź

zamierzone dodatki są duplikowane podczas używania FLAG_UPDATE_CURRENT w PendingIntent podczas tworzenia powiadomień android

4 odpowiedź

Jak korzystać z Intent.ACTION_APP_ERROR jako środka dla „sprzężenia zwrotnego” w systemie Android?

Chciałbym ponownie wykorzystać Intent.ACTION_BUG_REPORT w mojej aplikacji, jako prosty sposób na uzyskanie opinii użytkowników.Mapy Google używają go jako op...

1 odpowiedź

Wykrywanie urządzeń Bluetooth w systemie Android - startDiscovery ()

Cel: Zbuduj aplikację na Androida, która wykrywa nazwy i adresy urządzeń BT znajdujących się w zasięgu i przesyła ich wartości do usługi internetowej. Urządz...

4 odpowiedź

jak przekazywać obiekty między zamiarami

Mam klasę, która zawiera dane, które chcę przekazać między zamiarami, ta klasa ma arraylistę, która zawiera inne obiekty klasy. to jest moja klasa

2 odpowiedź

Jak odzyskać wynik z aktywności Dziecka do Rodzica na Androida?

5 odpowiedzi

Android automatycznie wysyła SMS-y na kliknięcie przycisku

Próbuję automatycznie wysłać wiadomość SMS na określony numer, gdy użytkownik naciśnie przycisk na ekranie.To jest mój kod:

5 odpowiedzi

Powiększanie widoku systemu Android w widoku miniatur

Używam próbki kodu zDokonywanie poczucia multitouch do powiększania widoku obrazu. Dodałem ScaleListener