Wyniki wyszukiwania dla "android-intent"

2 odpowiedź

Twitter PostActivity problem

3 odpowiedź

Nie można utworzyć statycznego odwołania do niestatycznej metody getSystemService (String) z typu

5 odpowiedzi

Przekazywanie arrailisty obiektów między czynnościami

Próbuję przekazać arraylistę obiektów między dwiema czynnościami, ale moja aplikacja miażdży się przy drugim działaniu. Czy ktoś może mi pomóc rozwiązać ten ...

4 odpowiedź

Po co inicjalizować klucz dodatkowy?

Kiedy chcemy zamiar przenieść niektóre dane do innego komponentu aplikacji, używamy dodatkowej wartości tego zamiaru. Intencja jest po prostu kluczową parą w...

0 odpowiedzi

Intencja zdarzenia kalendarza - startActivityForResult

Chcę utworzyć wydarzenie w kalendarzu z mojej aplikacji. Mogę rozpocząć nową aktywność związaną z wydarzeniem za pomocą:

1 odpowiedź

Android: zapisywanie i przywracanie danych podczas przełączania między działaniami

4 odpowiedź

jak otworzyć nowy ekran w Androidzie?

Jestem nowy na Androida i utworzyłem stronę logowania po zweryfikowaniu logowaniauzyskuję wyniki prawdziwe lub fałszywe na podstawie uwierzytelniania użytkow...

3 odpowiedź

Wyświetl obraz jpg z zamiaru w imageview

Jak wyświetlić obraz otrzymany z

3 odpowiedź

Najlepsza praktyka - dodawanie aplikacji do menu udostępniania Androida

Moja aplikacja wysyła pliki (wszystkie typy MIME) przez połączenie TCP i dlatego chciałem, aby moja aplikacja pojawiła się w menu udostępniania Android.Dodał...

4 odpowiedź

Jak wysyłać dane przez intencję w Androidzie bez otwierania innej aktywności?