Wyniki wyszukiwania dla "glm-math"

1 odpowiedź

Jak przekonwertować kąty Eulera na wektory przednie, w górę, w prawo

Potrzebuję funkcji, która dała Yaw, Pitch i Roll, aby stworzyć wektor Front (lub Patrząc na), Right i Up w „światowych współrzędnych”.W mojej szczególnej prz...

2 odpowiedź

Jak korzystać z GLM w aplikacji Android NDK