MPMoviePlayerController odtwarzanie filmów w odwrotnej kolejności (wstecz) nie jest płynne w aplikacji na iPhone'a

Opracowuję aplikację na iPhone'a, w której muszę odwrócić odtwarzanie wideo. Obecnie używam XCode 4.2. Próbuję odtworzyć film w odwrotnej kolejności za pomocą MPMoviePlayerController. Ale gdy gra w odwrotnym kierunku, nie jest tak gładka, jak odtwarzanie do przodu. Staje się nieco niepewny i wcale nie jest gładki. Oto mój kod.

<code>- (void)viewDidLoad{
//code for initializing the movie player
MPMoviePlayerController videoPlayer = 
[[MPMoviePlayerController alloc] initWithContentURL:"URL"];
self.videoPlayer = videoPlayer;
[videoPlayer release];
self.videoPlayer.view.userInteractionEnabled = NO;
self.videoPlayer.initialPlaybackTime = -1;
self.videoPlayer.shouldAutoplay=NO;
[self.videoPlayer prepareToPlay];


//code for initializing the button 
UIButton *button = [UIButton buttonWithType:UIButtonTypeRoundedRect];

[button setTitle:@"Reverse" forState:UIControlStateNormal];

[button addTarget:self 
action:@selector(reverseMovie) forControlEvents:UIControlEventTouchDown];

button.frame = CGRectMake(0, 0, 50, 40);

[self.view addSubview:button];
}

-(void)reverseMovie{
[self.videoPlayer setCurrentPlaybackRate:-1.0];
}
</code>

Jakie może być możliwe rozwiązanie tego problemu?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion