ggplot2 0.9.0 automatycznie usuwa nieużywane poziomy współczynników z legendy fabuły?

Niedawno zaktualizowałem ggplot2 0.9.0 z wersji 0.8.9, a teraz dostaję informację, że moje legendy fabuły pokazują tylko poziomy czynnika użyte w wykresie (pomija to nieużywane). Zanim włączy legendę do wszystkich poziomów czynników. Używam Windows 7 i R 2.15.0 (dzisiaj 2.14.2).

Czy ktoś też to znajdzie? Czy jest jakiś sposób, aby wyświetlić nieużywane poziomy współczynników w mojej legendzie fabuły?

<code>library(ggplot2)

df <- data.frame(fruit = rep(c("apple", "orange"), times=11), 
         year = 1990:2011, 
         qty = rnorm(22, 100, 20))

# This plot only gives "apple" in the legend now.
# Before, I used to get both "apple" and "orange". 
qplot(year, qty, data = subset(df, fruit=="apple"), colour = fruit) 
</code>

Qplot () dawał mi zarówno „jabłko”, jak i „pomarańczę” w legendzie (mimo że były tylko punkty dla „jabłka”). Teraz w legendzie dostaję tylko „jabłko”.

Powód ten się pojawił - robię wiele wykresów podzbiorów zbioru danych i chcę, aby legendy były standaryzowane na wykresach (zwykle doceniłbym, że nieużywane poziomy zostaną automatycznie upuszczone i nie będą musiały wpisywać droplevels (), ale to jest ten sprawa chcę te niewykorzystane poziomy). Przepraszam, jeśli to pytanie dotyczy wyłącznie mojego komputera.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion