Znajdowanie maksymalnego gradientu krzywej wzrostu

Zrobiłem wykres z czterema krzywymi wzrostu za pomocą ggplot2.

Mam nadzieję, że poniższy kod powinien wygenerować wykres, jeśli ktoś chce spróbować.

Chcę znaleźć wartość maksymalnych nachyleń na każdej linii, przejętej, powiedzmy, 4 punkty czasowe.

Czy ktoś może dać jakieś pomysły, jak to zrobić?

library(ggplot2)
dat <- structure(list(TIME = c(0L, 2L, 4L, 6L, 8L, 10L, 12L, 14L, 16L, 
              18L, 20L, 22L, 24L, 26L, 28L, 30L, 0L, 2L, 4L, 6L, 8L, 10L, 12L, 
              14L, 16L, 18L, 20L, 22L, 24L, 26L, 28L, 30L, 0L, 2L, 4L, 6L, 
              8L, 10L, 12L, 14L, 16L, 18L, 20L, 22L, 24L, 26L, 28L, 30L, 0L, 
              2L, 4L, 6L, 8L, 10L, 12L, 14L, 16L, 18L, 20L, 22L, 24L, 26L, 
              28L, 30L), OD600 = c(0.2202, 0.2177, 0.2199, 0.2471, 0.2834, 
                        0.357, 0.4734, 0.647, 0.898, 1.1959, 1.3765, 1.3978, 1.3948, 
                        1.3928, 1.3961, 1.4018, 0.24, 0.2317, 0.2328, 0.2522, 0.2748, 
                        0.3257, 0.4098, 0.5455, 0.7387, 0.9904, 1.2516, 1.3711, 1.3713, 
                        1.3703, 1.3686, 1.3761, 0.2266, 0.2219, 0.2245, 0.2401, 0.2506, 
                        0.2645, 0.3018, 0.3484, 0.4216, 0.5197, 0.666, 0.872, 1.1181, 
                        1.2744, 1.3079, 1.2949, 0.2389, 0.2242, 0.2315, 0.2364, 0.2372, 
                        0.2373, 0.2306, 0.2385, 0.236, 0.2331, 0.2379, 0.2334, 0.2336, 
                        0.2339, 0.2389, 0.2349), MMS = c(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
                                         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.005, 0.005, 0.005, 0.005, 0.005, 0.005, 0.005, 
                                         0.005, 0.005, 0.005, 0.005, 0.005, 0.005, 0.005, 0.005, 0.005, 
                                         0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 
                                         0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 
                                         0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02, 0.02)), .Names = c("TIME", 
                                                                             "OD600", "MMS"), class = "data.frame", row.names = c(NA, -64L
                                                                                                        ))
graph = ggplot(data=dat, aes(x=TIME, y=OD600))
graph + geom_line(aes(colour=factor(MMS)), alpha=1) +
opts(title="Log growth curves: change in cell density with increasing concentrations of MMS")+
scale_y_log10()

Wielkie dzięki

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion