W jaki sposób Xaml tworzy łańcuch do konwersji wartości BitmapImage podczas wiązania z Image.Source?

TworzęImage.Source-String wiązanie w kodzie takim jak:

var newBinding = new System.Windows.Data.Binding()
  {
    Path = new PropertyPath("MyImageUrl")
  };
BindingOperations.SetBinding(attachedObject, Image.SourceProperty, newBinding);

Takie podejście sprawdza się na przykład wTextBlock.TextProperty-String wiązania, ale dlaImage.Source-String Idealnie chciałbymBinding aby automatycznie wstawić dla mnie konwersję - w taki sam sposób, w jaki robi to wiązanie Xaml, gdy używam:

<Image Source="{Binding ImageUrl}" />

Zdaję sobie sprawę, że mogę dodać własny konwerter, aby naśladować zachowanie wiązania Xamla, ale chciałbym zobaczyć, czy jest jakiś sposób, aby zrobić dokładnie to, co robi Xaml.

Czy jest jakiś sposób na zdobycie nowegoBinding aby automatycznie dodać swój własny ciąg-> BitmapImageValueConverter podczas oceny powiązań opartej na kodzie?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion