Wyniki wyszukiwania dla "data-binding"

13 odpowiedzi

Jak zaimplementować powiązanie DOM Data w JavaScript

Proszę traktować to pytanie jako ściśle edukacyjne.Nadal jestem zainteresowany wysłuchaniem nowych odpowiedzi i pomysłów na wdrożenie tegotl; drJak zaimpleme...

4 odpowiedź

Aktualizacja BindingSource w WinForms nie aktualizuje kolekcji Datasource

Chcę wyświetlić kolekcję niestandardową w a

2 odpowiedź

Bind Image Source w WPF na adres URL

Przeglądałem różne posty, próbując dowiedzieć się, co jest nie tak z moim problemem. Zasadniczo mam znacznik Image na mojej kontroli użytkownika, a źródło, k...

1 odpowiedź

Stylowanie treści za pomocą setterów v ContentTemplate

Xaml dla pierwszego stylu działa tak, jak chcę, tworząc przycisk z glifem Wingdinga, używając setterów do określenia zawartości i jej właściwości. Druga wers...

4 odpowiedź

RelativeSource i Popup

Problemem jest

3 odpowiedź

Jak powiązać polecenie z MenuItem (WPF)?

Oto mój kod z View.xaml.cs:

1 odpowiedź

SelectedItem w powiązaniu ListView

Jestem nowym użytkownikiem WPF. W mojej przykładowej aplikacji używam ListView do wyświetlania zawartości właściwości. Nie wiem, jak powiązać SelectedItem w ...

6 odpowiedzi

Ogólna obserwowalna klasa klas dla DataBinding / WPF C #

Próbuję utworzyć Observable Dictionary Class dla WPF DataBinding w C #. Znalazłem tutaj miły przykład z Andy:Dwukierunkowe wiązanie danych ze słownikiem w WP...

2 odpowiedź

Jak korzystać z CanExecute z Mvvmcross

3 odpowiedź

Jak działa [RemoteClass] w Flex Actionscript, czy mogę go używać do niestandardowego wiązania danych?

Actionscript obsługuje znacznik metadanych [RemoteClass], który jest używany w BlazeDS do dostarczania wskazówek wiążących dane do zestawiania obiektów binar...