Ortogoniczne słowo dzielenia wyrazów w IOS

Czy istnieje sposób ortograficznego dzielenia wyrazów?

Coś takiego:

NSStiring *string = @"In June 2010 at the World Wide Developers Conference, Apple announced version 4 of Xcode during the Developer Tools State of the Union address.";
UILabel *label = [[UILabel alloc] init];
label.text = string;

A jeśli ramka UILabel będzie wąska, pobierz następną:

W czerwcu 2010 r. O godz
na całym świecie
Deweloperzy
ference, Apple
ogłosił ver-
część 4 Xcode
podczas Devel-
operacja Stan narzędzi
unijnej reklamy
sukienka.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion