Wyniki wyszukiwania dla "android-alertdialog"

2 odpowiedź

Keyevent, aby kliknąć na Alert Dialog ekranu Android

7 odpowiedzi

Jak odrzucić AlertDialog na Androida

4 odpowiedź

Android - stylizacja AlertDialog

W aplikacji mam okno dialogowe alarmu, jak pokazano poniżej.Chcę, aby tytuł i linia oddzielająca tytuł - treść wiadomości były w kolorze pomarańczowym. jak m...

7 odpowiedzi

Aktywność systemu Android wyciekła okno com.android.internal.policy.impl.phonewindow $ decorview Problem

Pracuję z aplikacją na Androida, aby pokazać błąd sieci.NetErrorPage.java

4 odpowiedź

Android Monitowanie AlertDialog onBackPressed

4 odpowiedź

Zmniejszenie rozmiaru czcionki komponentów AlertDialog.Builder

2 odpowiedź

alertdialog znika podczas ponownego ładowania aktywności na Androidzie

Muszę opracować jedną aplikację na Androida.Stworzyłem jedno okno alarmowe. Jeśli muszę obrócić orientację, oznacza to, że okno dialogowe alarmu znika.Ale ch...

1 odpowiedź

Android: Jak dostosować AlertDialog, tytuły Dialog an Spinner

Chcę dostosować wszystkie okna dialogowe, alertDialogs i pokrętło. Chcę zmienić kolor tekstu i tła paska tytułu.Staram się lepiej wyjaśnić: chcę, aby tekst (...

1 odpowiedź

Zmiana czcionki w AlertDialog

1 odpowiedź

okno dialogowe alarmu po kolejnym oknie dialogowym alertu? Pierwszy brakuje! android