Wyniki wyszukiwania dla "npapi"

1 odpowiedź

Hosting Flash nie załaduje zasobów SWF (xml, image, itp.)

1 odpowiedź

Obsługa NPAPI w Firefox i Chrome faktycznie spadła?

5 odpowiedzi

Jak zrobić podpis cyfrowy w aplikacji internetowej (JavaScript) przy użyciu karty inteligentnej?

Napisaliśmy system zarządzania dokumentami i chcielibyśmy cyfrowo podpisywać dokumenty za pomocą klienta WWW. Nasza aplikacja kliencka Java jest już w stanie...

1 odpowiedź

Generowanie asynchronicznych zdarzeń Javascript z wtyczki przeglądarki (NPAPI)

Piszę wtyczkę do przeglądarki internetowej (NPAPI).Moja wtyczka uruchamia wątek roboczy, a gdy pracownik postępuje, chciałbym przekazywać zdarzenia z powrote...