Wyniki wyszukiwania dla "lotus-domino"

9 odpowiedzi

Jak eksportować pola tekstu sformatowanego jako HTML z programu Notes za pomocą LotusScript?

Pracuję nad zadaniem migracji danych, w ramach którego muszę wyeksportować dość dużą aplikację Lotus Notes na platformę blogową. Moim pierwszym zadaniem było wyeksportowanie artykułów z Lotus Notes do plików CSV. Utworzyłem agenta w ...

1 odpowiedź

Zamów w formule Lotus Notes

3 odpowiedź

Java NullPointerException w agencie Java

2 odpowiedź

Kontrola źródła w Lotus Domino Designer

Używamy Domino w dużym projekcie od lat bez żadnej rzeczywistej kontroli źródła (kopie zapasowe inne niż serwer). Byłem więc zadowolony, gdy zauważyłem, że n...

2 odpowiedź

Domyślne pole wyboru daty i czasu stron Xpages to dzisiejsza data

Uruchamiając serwer ND9 i przeglądając Xpage z polem daty, domyślną wartością tego pola jest zawsze dzisiejsza data.Na serwerze 8.5.3 formant jest renderowan...

6 odpowiedzi

Lotusscript: Od adresu podczas wysyłania wiadomości e-mail jako użytkownik sieci

2 odpowiedź

Uwierzytelnianie i usługi sieciowe w Domino?

Czy istnieje sposób na zezwolenie na uwierzytelnianie w serwisach Domino? Jeśli tak, jak mam to zrobić?

2 odpowiedź

„Zapytanie jest niezrozumiałe” - Wyszukiwanie pełnotekstowe w przypadku zmiany typów pól

5 odpowiedzi

Chcę, aby mój serwlet Domino uzyskał uwierzytelnioną sesję użytkownika

Wydaje się to dość fundamentalnym pytaniem, w uruchomionym Servletu obsługiwanym przez Domino chcę uzyskać dostęp do zasobów Domino, które mądrze chroniłem p...

2 odpowiedź

Czytanie Lotus Notes i Domino Mailboxe przy użyciu Interop.Domino.dll

Chciałbym zapełnić listę skrzynek pocztowych z folderu „Mail” Domino z c #, używając powyższego API (Interop.Domino.dll). Nie mam problemów z łączeniem się z...