Wyniki wyszukiwania dla "apc"

1 odpowiedź

Używanie pamięci podręcznej w skrypcie php

2 odpowiedź

PHP APC: Co się dzieje, gdy pamięć podręczna APC jest pełna?

4 odpowiedź

Wyłącz lub usuń apc

Zainstalowałem APC na moim Ubuntu 11.04 linux i chcę dokonać pewnych testów wydajności, aby zobaczyć, co poprawia szybkość w PHP bez APC, ale nie wiem, jak w...

2 odpowiedź

Podstawy pamięci podręcznej Opcode PHP

Obecnie w bardzo dużym projekcie, którego nie zamierzam ponownie wykorzystywać w innej witrynie, nazwa witryny jest umieszczona na stałe w plikach. Teraz, gd...

1 odpowiedź

Jaki jest najlepszy PHP Handler dla APC [zamknięte]

4 odpowiedź

PHP i milion macierzy

Wyobraź sobie, że masz następującą tablicę liczb całkowitych:

5 odpowiedzi

apc.filters według ścieżki?

Jak użyć parametru apc.filters w pamięci podręcznej opc APC, aby nie buforować określonych ścieżek? Na przykład chcę, aby buforowanie było aktywne dla wszyst...

2 odpowiedź

Nie można utworzyć instancji klasy abstrakcyjnej… w appDevDebugProjectContainer.php - Symfony2

Właśnie zainstalowałem wczorajapc i teraz otrzymuję ten błąd:

1 odpowiedź

Czy APC może poprawić szybkość skryptów CLI w przypadku użycia z pcntl_fork ()?

APC działa poprzez przechowywanie kodów operacyjnych z plików PHP w pamięci współdzielonej. Gdy PHP jest używane z serwerem WWW (np. Apache), pamięć współdzi...

2 odpowiedź

pecl install apc nie działa. shtool nie istnieje