Wyniki wyszukiwania dla "complex-numbers"

7 odpowiedzi

Parser wyrażeń matematycznych Java, który może przyjmować liczby zespolone jako zmienne?

Piszę program wPrzetwarzanie który przekształca liczby zespolone. Jednak chcę mieć metodę pobierania ciągu wejściowego i obliczania transformacji za pomocą z...

2 odpowiedź

Dlaczego abs (złożone <int>) zawsze zwraca zero?

Zostanie wydrukowany następujący kod z VS2010

2 odpowiedź

Czy w matplotlib jest jakiś sposób na użycie dwukolorowych map kolorów?

1 odpowiedź

Czy to gwarantuje, że zmienne zmiennoprzecinkowe będą wyrównane w pamięci 8 bajtów?

2 odpowiedź

Scipy: Przyspieszenie obliczania całki zespolonej 2D

Chcę wielokrotnie obliczać dwuwymiarową całkę złożoną przy użyciu dblquad z scipy.integrate. Ponieważ liczba ocen będzie dość wysoka, chciałbym zwiększyć szy...

3 odpowiedź

C Złożone liczby w C ++?

1 odpowiedź

Jak obliczyć pierwiastek kwadratowy liczb ujemnych?

Próbuję utworzyć liczbę zespoloną z pierwiastka kwadratowego liczby ujemnej, używając następującego kodu: