Wyniki wyszukiwania dla "null-layout-manager"

2 odpowiedź

Widżety zachowują się dziwnie podczas używania „setlayout (null)”

Wykonuję następujące wywołanie w moim kodzie:

4 odpowiedź

Co jest nie tak z układem Null w Javie? [duplikować]

1 odpowiedź

Etykieta przycisku GUI Java nie jest widoczna

Jestem studentem drugiego roku i pracuję nad moim projektem OOP (Kalkulator). Skończyłem z funkcjami przycisków numerycznych i operatorów. Teraz jestem na et...

2 odpowiedź

JLabel nie pojawi się z JPanel.setLayout (null). Czemu?

6 odpowiedzi

Umieszczenie etykiety JLabel w określonej współrzędnej x, y na JPanel

Próbuję umieścić serię etykiet JLabel w określonych współrzędnych X i Y na JPanelu (i ustawić także jego wysokość i szerokość). Niezależnie od tego, co robię...

2 odpowiedź

setLokalizacja etykiety

2 odpowiedź

Używanie JPanel z zerowym układem

Mam więc klasę o nazwie