Wyniki wyszukiwania dla "typecast-operator"

8 odpowiedzi

implementacja operatora sizeof

2 odpowiedź

Co robi :: robi w PostgreSQL? [duplikować

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Podwójny dwukropek (: :) notacja w SQL [/questions/5758499/double-colon-notation-in-sql] 4 odpowiedziWidziałem:: w różnych miejscach z kodem pocztowym, które widziałem w sieci. Na przykład SELECT ...