Wyniki wyszukiwania dla "openmpi"

1 odpowiedź

co oznacza konfigurowanie MPI dla pamięci współdzielonej?

2 odpowiedź

Sonda wydaje się zużywać procesor

Mam program MPI składający się z jednego procesu głównego, który przekazuje polecenia do wielu procesów podrzędnych. Po otrzymaniu polecenia slave po prostu ...

4 odpowiedź

przypisz dwa procesy MPI na rdzeń

1 odpowiedź

Czy nazwa MPI_Publish_name może być używana dla dwóch oddzielnie uruchamianych aplikacji?

Piszę aplikację OpenMPI, która składa się z serwera i części klienta, które są uruchamiane oddzielnie:

1 odpowiedź

MPI_ERR_TRUNCATE: On Broadcast

1 odpowiedź

MPI_Rank zwraca ten sam numer procesu dla całego procesu

3 odpowiedź

Kiedy muszę użyć MPI_Barrier ()?

Zastanawiam się, kiedy muszę korzystać z bariery? Czy potrzebuję tego na przykład przed / po rozproszeniu / zebraniu? A może OMPI powinien upewnić się, że ws...

2 odpowiedź

Wymiana danych między procesami MPI (halo)

1 odpowiedź

Eclipse PTP: Uruchamianie równoległych aplikacji (MPI) na lokalnym komputerze?

Jak należy skonfigurować Eclipse PTP do uruchamiania aplikacji MPI przy użyciu OpenMPI na komputerze lokalnym? Korzystając z „Dodaj menedżera zasobów”, mogę ...

1 odpowiedź

Różnica między uruchomieniem programu z i bez mpirun

Zaimplementowałem połączenie peer-to-peer w MPI