Wyniki wyszukiwania dla "symfony-2.3"

1 odpowiedź

Określ różne grupy walidacyjne dla każdego elementu kolekcji w Symfony 2?

4 odpowiedź

Symfony jak zwrócić wszystkich zalogowanych aktywnych użytkowników

Chcę wrócić wszystkoZalogowani użytkownicy mojej aplikacji i renderuję ją na moim pulpicie nawigacyjnym. The

1 odpowiedź

Symfony Security: Auth z sesją lub oauth

1 odpowiedź

Tłumaczenia w języku regionalnym Symfony 2.3 na żądanie

3 odpowiedź

Jak określić domyślny format FOS RestBundle to json?

1 odpowiedź

Załaduj plik zdalny za pomocą TWIG

Używając Twig w Symfony 2.3, muszę mieć możliwość wyboru zdalnych zasobów wewnątrz szablonu twig.Mam więc szablon gałązki z takim blokiem:

2 odpowiedź

Jak zalogować użytkownika w sesji w ramach testu funkcjonalnego w Symfony 2.3?

2 odpowiedź

Symfony HttpFoundation UploadedFile „nie został przesłany z powodu nieznanego błędu” podczas korzystania z Doctrine DataFixtures

Korzystam z mojego dodatku na podstawie książki kucharskiejJak obsługiwać przesyłanie plików z doktryną w Symfony 2.3.Działa dobrze, nawet w testach funkcjon...

1 odpowiedź

Symfony2 - funkcja form_start dostosowuje się w gałązce

Formularz pomocników

7 odpowiedzi

Wywołaj funkcję PHP z szablonu Twig

Mam w moim kontrolerze funkcję, która zwraca tablicę encji, więc w moim szablonie gałązki robię to, aby iterować po elementach: