Określ różne grupy walidacyjne dla każdego elementu kolekcji w Symfony 2?

[Dokumentacja dotycząca kolekcji] W przypadku osadzania formularzy (typ kolekcji) można określić grupy walidacji dla każdego elementu na podstawie bieżącego elementu? Wydaje się, że nie działa bankomat.

TheTaskType formularz dodawania kolekcji tagów:

// src/Acme/TaskBundle/Form/Type/TaskType.php

// ...
public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options)
{
  // ...

  $builder->add('tags', 'collection', array(
    // ...
    'by_reference' => false,
  ));
}

Na przykład mamy dwa znaczniki (znacznik 1 i znacznik 2), a nowy znacznik jest dodawany za pomocą przycisku „Dodaj” (poprzez JavaScript):

-----------
| add tag |
-----------
- tag 1 (existing)
- tag 2 (added clicking the "add tag" button)

Tag 1 powinien być zatwierdzony przeciwkoDefault, Edit grupy, podczas gdy tag 2 przeciwkoDefault tylko grupa.

TagType formularz definiujący dynamiczne grupy walidacyjne

W oparciu o dane bazowe, jeśli tag jest nowy, dostajeDefault grupa, jeśli istniejeDefault, Create grupy:

// ...

public function setDefaultOptions(OptionsResolverInterface $resolver)
{
  $resolver->setDefaults(array(
    'validation_groups' => function (FormInterface $form) {
      $tag = $form->getData();

      $groups = array('Default');
      if (null !== $tag && null !== $tag->getId()) {
        $groups[] = 'Edit';
      }

      return $groups;
    }
  ));
}

// ...
Tag encja z ograniczeniem w grupie „Edytuj”

Przykład zTag definiowanie dwóch właściwości (pominięto akcesory):

class Tag
{
  /**
   * @Assert\NotBlank()
   */
  protected $name;

  /**
   * @Assert\NotBlank(groups={"Edit"})
   * @Assert\Length(max="255")
   */
  protected $description;

  // ...
}

Naistniejący tag: opis nie powinien być pusty. Dlanowy tag: opis może być pusty.

Formularz dowodowy jest ważny, walidator pokazuje błędy (błędne!)

Po prostu edytuj istniejący tag i pozostaw pusty opis. Theformularz potwierdza aleUsługa sprawdzania poprawności pokazuje błędy:

$form = $this->createForm('task', $task)
  ->handleRequest($request);

$validator = $this->get('validator');

if ($form->isValid()) {
  foreach ($task->getTags() as $tag) {
    // Validate against Default, Edit groups
    $errors = $validator->validate($tag, array('Default', 'Edit'));

    if (null !== $tag && null !== $tag->getId()) {
      echo 'Existing tag #'.$tag->getId();
    } else {
      echo 'New tag';
    }

    echo ', errors: '.count($errors).'<br>';
  }

  die('Form is valid.')

  // ...
}

Wydajność:

Existing tag #863, errors: 1
Form is valid.

Aktualizacja 1: Próbowałem (bez powodzenia) metodą statycznądetermineValidationGroups jak sugerowanotutaj:

public static function determineValidationGroups(FormInterface $form)
{
  $groups = array('Default');
  if ($form->getData() !== null && null !== $form->getData()->getId())
  {
    $groups = array('Edit');
  }

  var_dump($groups);

  return $groups;
}

WTagType Formularz:

/**
 * {@inheritdoc}
 */
public function setDefaultOptions(OptionsResolverInterface $resolver)
{
  $resolver->setDefaults(array(
    // ... 
    'validation_groups' => array(
      'Acme\TaskBundle\Entity\Tag',
      'determineValidationGroups'
    ),
  ));
}

Wydanie tylko jednego istniejącego tagu i jednego utworzonego przy użyciu linku „dodaj tag” wydaje się prawidłowe. Ale nie ma błędów dla istniejącego znacznika pozostawiając pusty opis:

array (size=1)
 0 => string 'Edit' (length=4)

array (size=1)
 0 => string 'Edit' (length=4)

rray (size=1)
 0 => string 'Default' (length=7)

rray (size=1)
 0 => string 'Default' (length=7)

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion