Wyniki wyszukiwania dla "forms"

3 odpowiedź

Włącz / wyłącz przycisk przesyłania, jeśli pole wyboru jest zaznaczone / odznaczone?

Jak włączyć przycisk przesyłania w moim formularzu HTML i wyłączyć, jeśli pole wyboru nie było zaznaczone?Co jest nie tak z tym kodem?

4 odpowiedź

Przesyłanie plików PHP

1 odpowiedź

Przesyłanie formularza modalnego do PHP za pomocą Jquery .ajax

3 odpowiedź

Właściwość „wyślij” obiektu # <HTMLFormElement> nie jest funkcją

Czy ktoś może mi wyjaśnić, co oznacza ten błąd? Byłbym wdzięczny za każdą pomoc w tym zakresie.

1 odpowiedź

Symfony2 FOSUserBundle - waliduj z flagą „użytkownik aktywny” przy logowaniu

Mam flagę na moich użytkownikach dla „aktywnych”, a jeśli ustawiona na zero lub null, nie pozwolę na logowanie.Spróbowałem kilku podejść i wyszedłem krótko.J...

10 odpowiedzi

Jak uzyskać wartość niezaznaczonego pola wyboru w elementach pola wyboru, gdy formularz został opublikowany?

1 odpowiedź

Włączanie nieaktywnych pól przez kliknięcie pola

3 odpowiedź

Parse Date, Month i Year from Javascript „Date” form

Korzystam z następujących opcji, aby użytkownik wprowadził datę w formie:

3 odpowiedź

<FORM> Jeśli nie zaznaczono pola wyboru, alert! .. ELSE .. przesłać. (Javascript)

Język:JavascriptNaprawdę nienawidzę zadawać tak pozornie prostego pytania, ale wydaje się proste, nie mogę tego zrobić.Próbuję to zrobić całkowicieczysta obs...

5 odpowiedzi

Jak mogę wyłączyć przycisk, który IE10 wstawia do pól tekstowych?