Symfony jak zwrócić wszystkich zalogowanych aktywnych użytkowników

Chcę wrócić wszystkoZalogowani użytkownicy mojej aplikacji i renderuję ją na moim pulpicie nawigacyjnym. Theuser_id iuser_name należy pobrać z sesji (używam zewnętrznej biblioteki LDAP do uwierzytelnienia)

Stworzyłem pole w bazie danych o nazwielastActivity który będzie zawierał ostatni czas logowania, a następnie mogę wysłać zapytanie do bazy danychlastActivity wyświetlać użytkowników zalogowanych w ciągu ostatnich 2 minut.

ActivityListener.php

   <?php

namespace Bnpp\SecurityBundle\EventListener;

use Doctrine\ORM\EntityManager;
//use Symfony\Component\Security\Core\User\UserInterface;
use Symfony\Component\Security\Core\SecurityContext;
use Symfony\Component\HttpKernel\Event\FilterControllerEvent;
use Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel;
use Acme\SecurityBundle\Entity\User;
use Doctrine\Bundle\DoctrineBundle\Registry;


/**
 * Listener that updates the last activity of the authenticated user
 */

class ActivityListener

  {
  protected $securityContext;
  protected $entityManager;

  public function __construct(SecurityContext $securityContext, EntityManager $entityManager)
  {
    $this->securityContext = $securityContext;
    $this->entityManager = $entityManager;
  }  /**
   * Update the user "lastActivity" on each request
   * @param FilterControllerEvent $event
   */


  public function onCoreController(FilterControllerEvent $event)
  {

    // Check that the current request is a "MASTER_REQUEST"
    // Ignore any sub-request
    if ($event->getRequestType() !== HttpKernel::MASTER_REQUEST) {
      return;
    }

    // Check token authentication availability
    if ($this->securityContext->getToken()) {
      $user = $this->securityContext->getToken()->getUser();


      if ( ($user instanceof User) && !($user->isActiveNow()) ) {
        $user->setLastActivity(new \DateTime('now'));
        $this->entityManager->flush($user);
      }
    }

  }

}

Services.yml

services:
  activity_listener:
    class: Bnpp\SecurityBundle\EventListener\ActivityListener
    arguments: [@security.context, @doctrine.orm.entity_manager]
    tags:
     - { name: kernel.event_listener, event: kernel.controller, method: onCoreController }

Podmiot użytkownika

<?php

namespace Acme\SecurityBundle\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
use Symfony\Component\Security\Core\User\UserInterface;

/**
 * User
 *
 * @ORM\Table(name="users")
 * @ORM\Entity(repositoryClass="Acme\SecurityBundle\Entity\UserRepository")
 */
class User implements UserInterface
{

/**
   * @var \DateTime
   * @ORM\Column(name="LASTACTIVITY", type="datetime")
   */
  private $lastActivity;


  /**
   * @return bool whether the user is active or not
   */

  public function isActiveNow()
   {

  $delay = new\DateTime('2 minutes ago');

  return($this->getlastActivity()>$delay);

    }

/**
   * Set lastActivity
   *
   * @param\Datetime $lastActivity
   * @return User
   */


  public function setlastActivity($lastActivity)
  {
    $this->lastActivity = $lastActivity;

    return $this;
  }


  /**
   * Get lastActivity
   *
   * @return \DateTime
   */
  public function getlastActivity()
  {
    return $this->lastActivity;
  }
}

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion