Wywołaj funkcję PHP z szablonu Twig

Mam w moim kontrolerze funkcję, która zwraca tablicę encji, więc w moim szablonie gałązki robię to, aby iterować po elementach:

{% for groupName, entity in items %}
  <ul>
    <ul>
      {% for element in entity %}
        <li>{{ element.getLabel }}</li>
        <li><input type="text" name="detail[{{ element.getId }}]" id="pd_{{ element.getId }}" /><input type="text" name="price[{{ element.getId }}]" id="pd_price_{{ element.getId }}" /><input type="text" name="stock[{{ element.getId }}]" id="pd_stock_{{ element.getId }}" /></li>
      {% endfor %}
    </ul>
  </ul>
{% endfor %}

W moim kontrolerze mam także tę funkcję PHP:

private function DetailCombination($arr, $level, &$result, $curr = array()) {
  for ($i = 0; $i < count($arr); $i++) {
    $new = array_merge($curr, array($arr[$i]));
    if ($level == 1) {
      sort($new);
      if (!in_array($new, $result)) {
        $result[] = $new;
      }
    } else {
      combinations($arr, $level - 1, $result, $new);
    }
  }
}

Mogę to nazwać w ten sposób:

for ($i = 0; $i < count($arr); $i++) {
  $this->DetailCombination($arr, $i + 1, $result);
}

// TEST
foreach ($result as $arr) {
  echo join(" ", $arr) . '<br>';
}

Jest możliwy dostęp do funkcji PHP z szablonu Twig, aby uzyskać wszystkie możliwe kombinacje elementów w encji? W jaki sposób?

** AKTUALIZACJA **

Jest to funkcja, która zwraca elementy przetworzone po szablonie Twig:

private function getVariations($category_id) {
  $items = array();

  $em = $this->getDoctrine()->getManager();
  $entityCategory = $em->getRepository('CategoryBundle:Category')->find($category_id);

  foreach ($entityCategory->getProductDetails() as $entity) {
    if ($entity->getToProduct() == 1) {
      foreach ($entity->getDetailGroup() as $group) {
        if (!array_key_exists($group->getName(), $items)) {
          $items [$group->getName()] = array();
        }

        $items [$group->getName()] [] = $entity;
      }
    } 
  }

  return $items;
} 

questionAnswers(7)

yourAnswerToTheQuestion