Wyniki wyszukiwania dla "doctrine"

4 odpowiedź

Doctrine 2: Nie można zaktualizować kolumny DateTime na SQL Server 2008apm

3 odpowiedź

Gdzie w dyskryminowanych tabelach

1 odpowiedź

Zdarzenia preUpdate i postUpdate nie są wyzwalane w Doctrine 2

Wykonałem instrukcje z tego samouczka:http://symfony.com/doc/current/cookbook/doctrine/event_listeners_subscribers.htmli stworzyli prostego słuchacza, który ...

3 odpowiedź

Jak zintegrować ZF2 z Doctrine Mongo ODM? [Zamknięte]

Próbuję zintegrować zf2 beta3 z doktryną mongo odm (https://github.com/doctrine/DoctrineMongoODMModule), ale bez sukcesu.Jak mogę go zainstalować i skonfigur...

1 odpowiedź

Różnica między ObjectManager a EntityManager w Symfony2?

Jaka jest różnica pomiędzy

1 odpowiedź

Odniesienia do wielu doktryn i wzajemność

2 odpowiedź

Jak wykonać kwerendę łączenia przy użyciu Symfony i Doctrine Query Builder

Mam dwie jednostki połączone za pomocą relacji 1: 1, np .:

4 odpowiedź

Z Doctrine jakie są korzyści z używania DQL przez SQL?

7 odpowiedzi

Generowanie pobierających i ustawiających elementy w Symfony / Doctrine ORM

2 odpowiedź

Jak sortować zapytanie Doctrine DQL według liczby lub członków relacji?

Próbuję utworzyć zapytanie do pobierania obiektów z bazy danych Doctrine, posortowane według liczby członków określonej relacji jeden do wielu.Dokładniej: ma...