Jak określić domyślny format FOS RestBundle to json?

Moja odpowiednia konfiguracja to

fos_rest:
  view:
    view_response_listener: force

sensio_framework_extra:
  view:
    annotations: false

i naprawdę denerwuje określenie trasy jako

@Route("/jobs", defaults={ "_format" = "json" })

każdego razu.

Czy jest więc możliwe określenie go domyślnie?

PS:

Jeśli usunędefaults={ "_format" = "json" } i zadzwoń/jobs punkt końcowy Otrzymuję wyjątek

Unable to find template "APIBundle:Jobs:post.html.twig".

PPS:

routing_loader:
  default_format: json

nie będzie działać, ponieważ jest używany tylko do automatycznego generowania tras.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion