Wyniki wyszukiwania dla "strong-typing"

7 odpowiedzi

Silnie wpisany dostęp do CSV w scali?

Chciałbym uzyskać dostęp do plików csv w scali w mocno wpisany sposób. Na przykład, kiedy czytam każdą linię csv, jest ona automatycznie analizowana i reprez...

10 odpowiedzi

Czy Python jest silnie wpisany?

Znalazłem linki, które mówią, że Python jest językiem silnie wpisanym.Pomyślałem jednak, że w silnie typowanych językach nie można tego zrobić:

7 odpowiedzi

Czy istnieje sposób zdefiniowania silnie wpisanych aliasów istniejących typów pierwotnych, takich jak `string` lub` int`?

7 odpowiedzi

Czy istnieje dobry, silnie wpisany sposób wykonywania zdarzeń PropertyChanged w C #?

Zmiana nazwy właściwości musi być dość powszechnym zdarzeniem i oczekiwać, że funkcja Zmień nazwę w Visual Studio zajmie się wszystkimi niezbędnymi zmianami ...

5 odpowiedzi

Lepszy sposób wykonywania mocno typowanych sesji ASP.NET MVC

Zajmuję się tworzeniem projektu ASP.NET MVC i chcę używać silnie wpisanych obiektów sesji. Zaimplementowałem następującą klasę pochodną kontrolera, aby odsło...

8 odpowiedzi

Jakie są kluczowe aspekty mocno typowanego języka?

Co sprawia, że ​​język jest silnie wpisany? Szukam najważniejszych aspektów mocno wpisanego języka.Wczoraj zapytałem, czy PowerShell jest silnie wpisany, ale...

3 odpowiedź

Czy istnieje sposób na upublicznienie plików zasobów silnie wpisanych (w przeciwieństwie do plików wewnętrznych)?

4 odpowiedź

Czy Python jest językiem słabo wpisanym, ponieważ zmienne mogą zmieniać typy?

1 odpowiedź

Różnica między typowaniem silnym a statycznym oraz słabą i dynamiczną

3 odpowiedź

Przekazywanie silnie wpisanej nazwy właściwości jako argumentu