Wyniki wyszukiwania dla "pyramid"

1 odpowiedź

Nie mogę połączyć się z serwerem wsgi https waitress

1 odpowiedź

Problemy z sesją SQLAlchemy dotyczące selera

Zaplanowałem kilka powtarzających się zadań z rytmem selera dla naszej aplikacji internetowejSama aplikacja jest zbudowana przy użyciu piramidy internetowej....

2 odpowiedź

piramida AuthTktAuthenticationPolicy tajny parametr

1 odpowiedź

SQLAlchemy nie zaktualizuje mojej bazy danych

Tworzę aplikację Pyramid przy użyciu SQLAlchemy-0.7.8. Używam 64-bitowego Pythona 3.2.Pytanie brzmi, dlaczego poniższa funkcja nie zobowiązuje niczego do baz...

1 odpowiedź

jak używać makr z piramidą / ZPT (Chameleon)

Chcę używać makr z mechanizmem piramidy + ZPT (Chameleon).Dokumenty mówią, że „pojedynczy szablon strony może pomieścić wiele makr”.http://chameleon.readthed...

2 odpowiedź

Ustaw uWSGI jako serwer WWW z piramidą (bez NGINX)

Większość dostępnych samouczków pokazuje, jak skonfigurować uWSGI z serwerem HTTP upstream (np. NGINX). AleuWSGI sam może działać pięknie jako router / proxy...

7 odpowiedzi

Aplikacja Debug Pylons przez Eclipse

1 odpowiedź

Wyszukiwanie widoku przechodzenia piramidy za pomocą nazw metod

W piramidzie, gdy używa się wyszukiwania url przechodzącego, możliwe jest sprawdzenie algorytmu wyszukiwania widoków nazw metod klasy. Na przykład mógłbym zr...

3 odpowiedź

Określ język użytkownika w Pyramid

Chcę umiędzynarodowić mój projekt. Postępowałem zgodnie z opisem w oficjalnej dokumentacji, ale lokalizacja nadal nie działa. Oto, jak próbuję pobrać ustawie...

3 odpowiedź

Walidator deformacji / durszlaka, który ma dostęp do wszystkich węzłów?

Jak zdefiniować niestandardowy walidator w Deform / Colander, który ma dostęp do wszystkich wartości węzłów. Muszę uzyskać dostęp do wartości z dwóch pól, ab...